Certifikat

Trycktest REJ Design – Strength pressure test according to EN 442-1

EG-försäkran om överensstämmelse_kopparC210_C221_C240_2015M

Cupori typgodkännande VTT

TÜV-PED-intyg för kopparmaterialet

TÜV-AD 2000-intyg för kopparmaterialet

Deklaration REJ Design-torkar

EG-försäkran om överensstämmelse REJ Designs elvärmda torkar

Certifikat CCA FI 2472

Certifikat CB FI 8115

Certifikat FI REJ Design 28303

SELT-ELKER certifikat

PYR-RINKI-intyg om återvinning av förpackningar

Finlands Starkaste-certifikat 2016