Anslutningar/kopplingar för torkar

Kopplingsalternativ för vattenvärmda torkar

alakytkenta-kuva1Alla vattenvärmda REJ Design Tango-, Largo-, Bamboo-, Domo-, Tredo- och Vivo-torkar har fabriksmonterade täckbrickor på fästbenen (2 st.). Brickorna levereras också med Duetto-torken. Täckbrickorna har samma form som brickorna för Oras excenterkopplingar och raka vattenkopplingar och de passar även ihop med väggfästena. Inga skruvar förblir synliga där torken skruvas fast, utan fastsättningen är diskret och elegant.

 

 

 


alakytkenta-kuva3Vid infälld installation av vattenvärmda torkar rekommenderar vi Oras excenterkopplingar eller raka kopplingar. Vattenkopplingarna ingår inte i leveranspaketet för torken, men vid behov kan de levereras på beställning. Se tilläggsutrustning. Det VVS-proffs som ansvarar för monteringen har i regel med sig alla de kopplingar som behövs för inkopplingen. Vi rekommenderar ändå att man beställer vattenkopplingarna när man beställer en specialfärgad tork, eftersom kopplingarna har samma färg som torken och helheten då blir enhetlig.

 

 


alakytkenta-kuva2Vid utanpåliggande montering av vattenvärmda torkar rekommenderar vi Oras kopplingar för utanpåliggande montering. Vattenkopplingarna ingår inte i leveranspaketet för torken, men vid behov kan de levereras på beställning. Se tilläggsutrustning. Det VVS-proffs som ansvarar för monteringen har i regel med sig alla de kopplingar som behövs för monteringen. Vi rekommenderar ändå att man beställer vattenkopplingarna när man beställer en specialfärgad tork, eftersom kopplingarna har samma färg som torken och helheten då blir enhetlig.

 

 

 


Vattenvärmda torkar med anslutning nertill

Alla vattenvärmda REJ Design-torkställningar lämpar sig för montering i både tappvatten- och värmesystem. Torkarna kan monteras som utanpåliggande eller infällda. REJ Design-torkelementen är kompatibla med de vattenkopplingar som normalt används i Finland, till exempel Oras (se ovan). Vattenkopplingarna ingår inte i leveranspaketet eftersom monteringssättet varierar mellan olika objekt. Vi rekommenderar att vattenvärmda torkelement monteras av VVS-proffs. Täckbrickor (2 st.) för de vattenvärmda torkarnas fästben är standard i modellserierna Tango, Largo, Bamboo, Duetto, Domo, Tredo och Vivo.

Huvudparten av REJ Designs vattenvärmda standardmodeller har anslutningen nertill med olika avstånd mellan anslutningarna (vattenkopplingarna i de nedre benen). I kollektionen finns dock även flera andra kopplingsalternativ. Se exempel på torkmodeller vi tillverkat med anslutningarna på sidan, uppe och med specialkonfigurationer längre ned.


alakytkenta-esimkuva1Bilden intill visar en vattenvärmd Tango BTH 35744 tork med anslutning nertill installerad i ett värme- eller tappvattensystem med användande av Oras kopplingar för utanpåliggande montering (ingår inte i leveranspaketet). Utanpåliggande montering används när vattenrören har installerats utanpå väggen eller när man vill ansluta torken till exempelvis tappvattensystemet i efterhand.

 

 

 

 

 

 


alakytkenta-esimkuva2Bilden intill visar en vattenvärmd REJ Design Tango BTH 35744-tork med anslutning nertill med infälld montering med användande av Oras excenterkopplingar eller raka kopplingar (ingår inte i leveranspaketet). Infälld montering kan göras när vattenrören är dragna inuti väggkonstruktionen och uttagen har planerats och installerats så att de passar ihop med anslutningarnas avstånd på torkmodellen i fråga. Vattenrören blir dolda.

 

 

 

 

 

 


Vattenvärmda torkar med anslutning på sidan

v-largo_80404Vissa REJ Design-torkar har som standard anslutningarna på sidan (till exempel Largo BTH 120404, Largo BTH 80404, Largo BTH 60404, Smart BTU 602, 602S, 502, 402, Smart BTM 660). Torken ansluts till tappvatten- eller värmesystem från sidan (kopplingarna är placerade ovanför varandra på samma sida av torken). Kontrollera anslutningsavståndet i den detaljerade produktinformationen för produkten i fråga. Torkar med anslutningarna på sidan har två avluftningsskruvar, så de kan anslutas antingen på höger eller vänster sida.

 

v-smart_602Andra modeller med anslutning på sidan kan tillverkas på beställning till exempel för att ersätta ett platt värmeelement. Vid behov tillverkar vi vattenvärmda torkställningar också med elementventilkoppling (R 3/8” eller R 1/2” koppling t.ex. i rörets ände eller sidan av röret). Fråga mer via vår försäljning tfn 09 8689 390.

 

 


Vattenvärmda torkar med anslutning upptill

5488245_tango_bth_50744_ylakytkentaVid sidan av torkar med anslutning nertill och på sidan finns vissa modeller även med anslutning upptill. Vattenanslutningen av REJ Designs standardmodeller med anslutning upptill görs via de övre benen, vilket ger ett så prydligt och elegant slutresultat som möjligt. Torkar med anslutning upptill lämpar sig särskilt väl för renoveringsobjekt, där vattenrören monteras i taket eller precis under taket. På detta sätt får man så lite utanpåliggande, synliga rördragningar som möjligt.

Bilden intill visar ett exempel på hur en vattenvärmd tork med anslutning upptill monteras när vattenrören har gjorts som utanpåliggande montering (modellen på bilden är Tango BTH 50744 med anslutning upptill).

Modeller med anslutning upptill är bland annat Tango BTH 35744 uppe, BTH 50744 uppe, BTH 60744 uppe, 50514 uppe, 50655 uppe, 40788 uppe, 50788 uppe, 40807 uppe, 35130 uppe och 50130 uppe.

På beställning tillverkar vi även andra torkmodeller med anslutning upptill.

Vid behov kan vattenvärmda torkställningar också fås med elementventilkoppling (R 3/8” eller R 1/2” koppling t.ex. i rörets ände). Fråga mer via vår försäljning tfn 09 8689 390.


Anslutningsalternativ för elvärmda torkar

Elvärmda REJ Design-torkställningar levereras med stickkontaktsanslutning, anslutningskabelns längd är 130 cm. På specialbeställning kan vi också tillverka torken med en 400 cm lång kabel med stickkontakt (fråga mer via vår kundtjänst). Torken är klar för att kopplas till ett eluttag.

En ackrediterad elmontör kan även göra en fast installation av torken så att ledningen inte blir synlig. Vid fast installation rekommenderar vi att man använder utrustningens egen anslutningskabel och ett max 16 mm elinstallationsrör. Det lönar sig att observera anslutningskabelns läge och genomföringens storlek redan i planeringsfasen. Diametern på elvärmda torkars fästbrickor är 43 mm och anslutningskabelns tjocklek är 8 mm. Det enklaste sättet att utföra en fast installation är att göra en reservation redan i byggskedet: det lönar sig att dra ett elinstallationsrör avsett för en 8 mm elkabel till fäst-/anslutningspunkten för fästbrickan med ledning. Maximal diameter 16 mm så att det blir tillräckligt med utrymme för fästskruven.

De elvärmda torkarna har en diskret on/off-brytare med signallampa i änden på det rör i samma hörn av torken som elanslutningen. Torkens utförande kan ändras när den beställs, se produktdata. Beteckningen h/u, v/n i produktdata för elvärmda torkar betyder att anslutningskabeln kommer under det högra övre benet och on/off-brytaren är i det övre högra hörnet i änden på det lodräta röret (Tango-, Largo-torkar) och på Bamboo-modellen är den i änden av det vågräta röret. Eftersom REJ Design-torkarna är tillverkade med torra element och inte innehåller vätska, så man kan också vända om torken vid montering om man vill. I så fall blir anslutningen och brytaren i torkens nedre vänstra hörn. På motsvarande sätt betyder beteckningen v/u, h/n en modell med anslutning vänster upptill/höger nertill.


sahkoliitanta-kuva1Alla elvärmda REJ Design-torkar levereras med stickkontaktsanslutning, anslutningskabelns standardlängd är 130 cm. På beställning kan vi också förkorta anslutningskabeln till önskad längd eller leverera torken med en längre, 400 cm kabel med stickkontakt. Anslutningskabeln kommer till exempel i Tango- och Largo-torkarna ut under det högra/vänstra övre eller nedre fästbenet beroende på valt utförande. Torken är klar för att kopplas till ett eluttag. Monteringen på väggen sker snabbt och enkelt.
 

 

 


sahkoliitanta-kuva2En ackrediterad elmontör kan även göra en fast installation av torken så att ledningen inte blir synlig. Vid fast installation rekommenderar vi att man använder utrustningens egen anslutningskabel och ett 16 mm installationsrör. Det lönar sig att beakta torkens modell och önskat monteringssätt och plats (bland annat anslutningskabelns läge, genomföringens storlek) redan när man planerar och bygger objektet, varvid slutresultatet blir prydligt och elegant.

 


sahkoliitanta-kuva3De elvärmda torkställningarna har en diskret on/off-brytare med signallampa i samma hörn av torken som elanslutningen. Torkens utförande kan väljas när den beställs, se produktdata.
 

 

 

 

 

 

 


sahkoliitanta-esimkuva2Bilden intill visar en elvärmd Tango EH 35744 v/u, h/n-tork med fast installation så att anslutningskabeln blir dold. Monteringen är stilrent elegant och diskret. Vid fast installation rekommenderar vi att enhetens egen kabel används och att anslutningskabelns läge och genomföringens storlek beaktas redan i planeringsskedet. On/off-brytaren är i detta exempel i den övre änden av det vänstra lodräta röret.

 

 

 

 

 

 


sahkoliitanta-esimkuva1REJ Designs alla elvärmda torkar levereras med stickkontaktsanslutning. Anslutningskabelns standardlängd är 1,3 m. På bilden intill visas torkmodellen Tango EH35744 med kopplingen vänster uppe/höger nertill. Om man vill kan man också montera torken så att anslutningskabeln och on/off-brytaren blir i det högra nedre hörnet framifrån sett.