Elvärmda torkar

Alla REJ Design-torkar tillverkas i Finland. De elvärmda torkarna levereras med stickkontaktkoppling, kabeln är 130 cm som standard. Torken är klar för att kopplas till ett eluttag. Torkens utförande definieras vid beställning och samtidigt fastställs placeringen av on/off-brytaren med signallampa. Den diskreta brytaren är belägen vid röränden i samma hörn av torken som elanslutningen. Ledningen kommer ut under/från sidan av torkens monteringsfläns.

REJ Designs elvärmda torkar tillverkas med torra element och de innehåller ingen vätska, så man kan också vända om torken vid montering om man vill. Skyddsklassen för elvärmda torkar är IP44 (striltät), dubbelisolerad, kräver inte jordning. Låg energiförbrukning: 35–75 W beroende på modell.

När reservationerna görs vid planering och byggande av objektet kan en ackrediterad elentreprenör göra en fast installation av torken så att ledningen inte blir synlig. Vid fast installation rekommenderar vi att man använder utrustningens egen anslutningskabel och att ett max 16 mm installationsrör dras färdigt bakom fästbenet. Vid behov kan torken även beställas med en 4000 mm lång kabel, varvid längden till exempel räcker upp till ett uttag ovanpå mellantaket.

Ladda upp Elvärmda torkar -katalogen

Kollektioner

Tango EH 35744 H/U, V/N

Total höjd: 740 mm    Total bredd: 395 mm
VVS-nummer krom 5280080/vit 5280081
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Tango EH 35744 V/U, H/N

Total höjd: 740 mm    Total bredd: 395 mm
VVS-nummer krom 5280082/vit 5280083
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Tango EH 35130 H/U, V/N

Total höjd: 1300 mm    Total bredd: 395 mm
VVS-nummer krom 5280070/vit 5280071
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Tango EH 35130 V/U, H/N

Total höjd: 1300 mm    Total bredd: 395 mm
VVS-nummer krom 5280072/vit 5280073
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Tango EH 50744 H/U, V/N

Total höjd: 740 mm    Total bredd: 545 mm
VVS-nummer krom 5280090/vit 5280091
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Tango EH 50744 V/U, H/N

Total höjd: 740 mm    Total bredd: 545 mm
VVS-nummer krom 5280088/vit 5280089
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Tango EH 50130 H/U, V/N

Total höjd: 1300 mm    Total bredd: 545 mm
VVS-nummer krom 5280300/vit 5280301
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Tango EH 50130 V/U, H/N

Total höjd: 1300 mm    Total bredd: 545 mm
VVS-nummer krom 5280302/vit 5280303
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

E Bamboo Quartet H/U

Total höjd: 665 mm    Total bredd: 630 mm
VVS-nummer krom 5280065/vit 5280066
Utförande: höger uppe

E Bamboo Quartet V/U

Total höjd: 665 mm    Total bredd: 630 mm
VVS-nummer krom 5280067/vit 5280068
Utförande: vänster uppe

E Bamboo Duo 2 H/U, V/N

Total höjd: 355 mm    Total bredd: 630 mm
VVS-nummer krom 5280092/vit 5280093
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

E Bamboo Duo 2 V/U, H/N

Total höjd: 355 mm    Total bredd: 630 mm
VVS-nummer krom 5280094/vit 5280095
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Largo EH 80404 H/U, V/N

Total höjd: 400 mm    Total bredd: 845 mm
VVS-nummer krom 5280308/vit 5280309
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Largo EH 80404 V/U, H/N

Total höjd: 400 mm    Total bredd: 845 mm
VVS-nummer krom 5280310/vit 5280311
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Largo EH 100606 H/U, V/N

Total höjd: 600 mm    Total bredd: 1045 mm
VVS-nummer krom 5280312/vit
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Largo EH 100606 V/U, H/N

Total höjd: 600 mm    Total bredd: 1045 mm
VVS-nummer krom 5280314/vit
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Largo EH 120404 H/U, V/N

Total höjd: 400 mm    Total bredd: 1245 mm
VVS-nummer krom 5280304/vit
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Largo EH 120404 V/U, H/N

Total höjd: 400 mm    Total bredd: 1245 mm
VVS-nummer krom 5280306/vit
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)

Smart EM 660 H/U, V/N

Total höjd: 645 mm    Total bredd: 645 mm
VVS-nummer krom 5280084/vit 5280085
Utförande: höger uppe/vänster nere (torken kan vändas)

Smart EM 660 V/U, H/N

Total höjd: 645 mm    Total bredd: 645 mm
VVS-nummer krom 5280057/vit 5280058
Utförande: vänster uppe/höger nere (torken kan vändas)