Företaget

Rej-Design Oy är ett finländskt företag vars historia började år 1946 då maskinverkstaden Oy Rej Ab grundades på Ärtholmen i Helsingfors. Oy Rej Ab fick sitt namn efter grundarna Rudolf, Elias och John Nygårds förnamnsinitialer.

I början av verksamheten tillverkade företaget renblåsningskranar och termometerstommar. Efter att grundarna sålde företaget till familjen Relander ökade produktionen och företaget flyttades från Ärtholmen till Sockenbacka år 1953 och vidare till Vanda år 1957. Produkter på den tiden var bland annat brandslangskopplingar, limpappersbefuktare, gasollampor och REJ-polyetenrörskopplingar.

Produktsortimentet växte i mitten av 1950-talet, när man började tillverka vattenvärmda torkelement av P- och U-modell i koppar (nuvarande Retro-kollektionen). Då var Oy Rej Ab branschpionjär i Finland.

De första vätskefyllda elvärmda torkställningarna tillverkades redan i början av 1970-talet, och man gick över till en tekniskt mer avancerad teknik med torra element i mitten av 1990-talet. Också i detta hänseende var Oy Rej Ab en ledstjärna i branschen. År 1995 gick vi över till Design-tiden, då samarbetet med de ledande industriella formgivarna i Finland påbörjades. Under årens lopp har detta resulterat i nya torkmodeller med ett tidlöst elegant och linjerent formspråk (bland annat produktfamiljerna Bamboo, Tango och Largo).

I början av 2000-talet flyttades produktionen till Träskända, och år 2005 separerades verkstadsverksamheten från tillverkningen av torkställningar. I detta skede blev namnet på det företag som ansvarar för produktionen av torkställningar Rej-Design Oy. Alla el- och vattenvärmda torkställningar från REJ Design är fortsättningsvis inhemskt hantverk och de tillverkas av högklassig koppar. Produktutvecklingsarbetet fortsätter aktivt och Rej-Design Oy är marknadsledare i Finland.

 

lady hitsaus

rosterilaipat