Väljarguide

Val av tork: estetik och funktionalitet

I REJ Design-torkställningarna går en vacker industriell design och praktisk funktionalitet hand i hand. De tidslösa torkmodellerna lämpar sig för olika utrymmen och användningsändamål. Alla REJ Designs vattenvärmda torkelement kan monteras i tappvatten- eller värmesystem. Det finns också ett stort utbud av elvärmda torkar. Torkelementet kan monteras i nybyggda hus, renoveringsobjekt, badrum, toaletter, klädvårdsrum och hallar. Om man önskar en så diskret montering som möjligt, lönar det sig att välja och planera in den torkmodell som passar det egna behovet bäst samt göra reservationer för montering redan när man planerar och bygger. Torkelementet är i första hand avsett för att torka handdukar och andra textiler samt för att torka ut fukten ur rummet. Oftast räcker det inte som ensam värmekälla, men det ger ändå behaglig tilläggsvärme och bättre boendekomfort och hjälper till att hålla konstruktionerna torra. Bygginspektionen rekommenderar användning av torkar i fuktiga utrymmen, eftersom torkarna kompletterar bland annat golvvärme på ett utmärkt sätt och bidrar till att förebygga uppkomsten av eventuella mögel- och fuktskador.

 

Vatten- eller elvärmd tork?

När du väljer tork lönar det sig först att fundera om du ska ha en vatten- eller elvärmd tork. En tork som ansluts till tappvattnet är alltid varm (också på sommaren), en tork som ansluts till värmesystemet är varm endast under uppvärmningsperioden. I de flesta fastigheterna är värmesystemet avstängt på sommaren. Uppvärmnings- och torkeffekten hos en vattenvärmd tork baseras på temperaturen hos det vatten som cirkulerar i tappvatten- eller värmesystemet: det kostar inget extra att använda torken. Enligt de finska byggbestämmelserna är det inte tillåtet att reglera eller stänga av vattenflödet till en tork som är ansluten till tappvattensystemet. I värmesystem kan regleringen av torkelementet förverkligas med en separat regulator som kopplas på tilloppet. Vi rekommenderar att man använder proffs inom VVS-branschen för montering av vattenvärmda torkställningar.

När man bygger nytt är det enkelt att ordna med vattenanslutningen för torken när man beaktar den redan vid utarbetandet av VVS-planerna och vid byggandet. I de flesta utrymmen kan torkelementen dock monteras som utanpåliggande montering även i efterhand och med vissa förutsättningar kan torken också monteras i stället för ett gammalt värmeelement. Torken kan även anslutas till ett vattenburet golvvärmesystem. Men då måste man komma ihåg att torkens temperatur bestäms enligt temperaturen på det vatten som cirkulerar i värmesystemet.

 

Montering av vattenburen handdukstork i samband med husbolagets linjesanering

Det är mycket vanligt att ett torkelement monteras i till exempel badrum eller toaletter vid renovering när husbolag utför linjesaneringar. Utöver standardsortimentet tillverkar Rej-Design Oy även skräddarsydda vattenvärmda torkelement till exempel med olika anslutningsavstånd. Ofta sänks innertaket numera vid renovering av badrum och i det mellanrum som uppstår ovanför taket kan man bekvämt dra in till exempel vattenrör. På dylika objekt dras vattenrören som utanpåliggande montering från taket direkt till torkens övre del, vilket gör det möjligt att åstadkomma en så diskret och slipad montering som möjligt. Bland annat för sådana monteringssituationer har vi i sortimentet även handdukstorkar med anslutning upptill, dessa har som standard anslutningen i de övre benen (bland annat modellerna med anslutning upptill i Tango-produktfamiljen, till exempel Tango BTH 35744 uppe, Tango BTH 35130 uppe, Tango BTH 50744 uppe, Tango BTH 50130 uppe, BTH 60744 uppe osv. Se vattenvärmda torkar i produktavsnittet). På beställning tillverkar vi också andra vattenvärmda torkmodeller med anslutning upptill, nertill eller på sidan, samt torkar som ansluts i änden av de vertikala rören.

 

Det är enkelt att montera elvärmda handdukstorkar

Elvärmda torkar levereras alltid med stickkontaktanslutning. Vem som helst kan enkelt fästa torken på väggen och ansluta den med stickkontakten i närmaste eluttag. Längden på anslutningskabeln är 1,3 m. Skyddsklassen för elvärmda torkar är IP 44 (striltät) och torken behöver tack vare den dubbelisolerade konstruktionen inte separat jordning. Vid placering och montering måste man beakta skyddsavstånden och byggbestämmelserna. Vid planering och byggande vid nybygge eller renovering kan man enkelt göra reservationer för torken så att en ackrediterad elentreprenör kan bygga om torkens montering till fast eller infälld (varvid anslutningskabeln blir dold). Vi rekommenderar att anslutningskabelns läge och genomföringens storlek observeras redan i planeringsfasen. Yrkesmänniskan kan bekvämast använda ett 16 mm installationsrör bakom det valda fästbenet beroende på torkens utförande och dra enhetens egen ledning till en dosa i röret. Om kopplingsdosan ligger långt bort kan torken på beställning även levereras med en 4 m lång kabel med stickkontakt. När man beaktar placeringen av torken i rummet redan när man planerar objektet blir helheten slipad och elegant.

REJ Designs elvärmda torkställningar har en låg energiförbrukning: bara 35–75 W beroende på modell. Den årliga driftskostnaden för en medelstor tork är cirka 40–50 euro när torken är på kontinuerligt 24 h/d hela året. Torken har också en on/off-brytare, så den kan vid behov stängas av till exempel under semestern. I fuktiga utrymmen rekommenderar vi att torken är på ständigt. På det sättet kan man för sin del förebygga uppkomsten av eventuella fukt- och mögelskador.

 

Torken passar alla hem

Valet av torkmodell påverkas framför allt av det tillgängliga utrymmet och användarnas behov. När du väljer tork lönar det sig att fundera på bland annat följande saker:

– I vilket utrymme kommer torken: hur brett och högt utrymme finns det för torken, vilken torkmodell har de dimensioner och den design som bäst passar in i utrymmet/inredningen?

– Hur mycket kan ställningen sticka ut från väggytan, om ställningen monteras ovanför en toppmatad tvättmaskin, en wc-stol eller hur långt kan den sticka ut åt sidan om den monteras i närheten av en dörr som öppnas i dess riktning?

– Spelar värmeeffekten någon roll: finns det någon annan uppvärmningsform i rummet, ligger rummet vid en yttervägg eller mitt i lägenheten, finns det ett fönster i rummet osv.?

– Vem använder torken, hur många personer kommer att använda torkelementet/-elementen? Räcker det med en tork, eller behövs det flera?

– Vilken är den planerade användningen av torken?

– Vad har man tänkt torka? Kommer torken endast att användas för handdukar eller planerar man att torka till exempel utekläder, diverse tvätt, städdukar osv.?

 

Ytbehandlings- och färgalternativ för torkar

Torkställningarnas standardfärger är krom eller vit (RAL 9010 halvblank). Andra ytbehandlingsalternativ kan fås på beställning.

Kromytan binder värme, så en förkromad tork fungerar bäst för torkning av textiler. En målad yta släpper bättre igenom värme, så en målad tork värmer rummet effektivare. Krom är ofta ett tidlöst och elegant val särskilt när kranar och annan vattenarmatur är förkromad. Det är också möjligt att färga torken så att den passar ihop med bakgrunden. Den kan ytbehandlas i samma färg som bakomliggande väggplattor eller dylikt. Matt svart och andra mörka färger är populära bland annat i hallar. När du beställer färgtoner ska de finnas på RAL-färgkartan (finns för påseende till exempel i badrumsbutiker). Kontrollera tillgängligheten till specialfärg innan du beställer. Av trycktekniska skäl motsvarar färgkartans och den ytbehandlade torkställningens nyans inte varandra till 100 procent, utan ställningen är oftast mörkare. Observera att produkten är långvarig när du väljer färg, och att den kan vara i bruk upp till över 20 år från monteringstillfället. Mer information om RAL-färgkartan och standarder på http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/julkaisut/ral-varikartat/ och http://www.sfs.fi/.