Vanliga frågor

I hurdana utrymmen kan jag montera en REJ Design-handdukstork?

REJ Design-handdukstork kan placeras i badrum och klädvårdsrum, WC-utrymmen, omklädningsrum, hallar och groventréer, vindfång, hobbyrum, städskrubbar, garage osv. Med torken kan du enkelt och bekvämt torka handdukar, tvätt och utekläder som tål vattentvätt. Samtidigt ger torken extra värme och torkar ut extra fukt ur rumsluften.

REJ Design-handdukstorkarna lämpar sig för nybyggen och renoveringsbyggande, i hem och offentliga lokaler. De fungerar utmärkt även på stugan och i andra fritidsbostäder.


Vad kan jag torka på torkelementet?

På REJ Design-torkställningen kan du bekvämt torka handdukar, badrockar, kläder som tål vattentvätt, småtvätt samt ute- och barnkläder. När du torkar känsligare textiler, mikrofiber och andra tekniska material och galonkläder rekommenderar vi att du håller till exempel en handduk mellan torken och textilen. Se även tilläggsutrustningen för torkarna i vårt produktsortiment. Tillbehörskrokarna och -hyllan är utmärkta hjälpredskap också när du ska torka känsligare material.


Hur monterar jag en REJ Design-handdukstork?

Med torken följer alltid en monteringsanvisning i förpackningen. Monteringsanvisningarna finns också på vår webbsida i produktavsnittet. Vi rekommenderar att en vattenvärmd tork monteras av ett VVS-proffs. Monteringen ska göras med lämpliga redskap och rätt monteringstillbehör samt med iakttagande av yrkeskunskap och omsorg. Vid montering ska man även följa de finska byggbestämmelserna. De vattenvärmda REJ Design-torkarna har dimensionerats enligt Oras monteringskopplingar (45 mm). De vattenvärmda REJ Design-torkställningarna är kompatibla med Oras kopplingar för utanpåliggande montering, excenterkopplingar och raka kopplingar. Vattenkopplingarna ingår inte i leveranspaketet.

När man använder vinkelkopplingar för utanpåliggande montering är det viktigt att kopplingen monteras korrekt så att den hylsa som följer med kopplingen ligger mot tätningsytan (annars kan de vassa kanterna med tiden skada torkens tätning). Vid montering ska man särskilt kontrollera att väggen och
monteringsanslutningarna är raka. Yttrycket mot tätningen ska vara jämnt, dvs. tätningen ska ha ett tillräckligt tryck över hela ytan så att inte tätningsmedlet kommer in i tätningen.

Alla elvärmda REJ Design-torkar levereras med anslutningskabel och stickkontakt i Finland, så monteringen är mycket enkel att göra när det finns ett eluttag i rummet. Anslutningskabelns standardlängd är 130 cm. För en tilläggskostnad kan vi också förkorta anslutningskabeln på fabriken till det mått kunden önskar. På beställning kan vi också leverera torken med en 400 cm lång anslutningskabel med stickkontakt. Vi rekommenderar att enhetens egen kabel används för fast installation och att torkens placering och täckbrickans storlek beaktas redan när man planerar och bygger. Enklast är det att dra ett max 16 mm installationsrör färdigt bakom monteringsbenet. Fast installation (där anslutningskabeln döljs) av elvärmda torkar får endast utföras av en yrkesmänniska i branschen eller en auktoriserad elinstallationsfirma.


Varifrån kommer REJ Design -produkterna?

Alla REJ Design-handdukstorkar och tilläggsutrustningar tillverkar i Finland med över 60 års erfarenhet. De är inhemska produkter med Nyckelflaggan, och de har även beviljats märket Design from Finland.


Kan jag välja färg på mitt REJ Design-handdukstork?

Torkställningarna är som standard ytbehandlade med krom eller vit epoxipulverlackering (RAL 9010). Till ett tilläggspris kan du även beställa en REJ Design-tork i olika färger enligt RAL-färgkartan eller förgylld med 24 karats guld. Kontrollera tillgängligheten till specialfärg innan du beställer. Om torken beställs som vit eller med specialfärg rekommenderar vi att du beställer vattenkopplingarna tillsammans med torken. Då har täckbrickorna samma färg som torken. Observera att vattenkopplingar ingår inte i torkleveransen, se den detaljerade informationen.

Leveranstiden för torkar med specialfärg är aningen längre än för lagerfärgerna. Det lönar sig att kolla upp leveranstiden när du beställer tork.


Kan vattenvärmda REJ Design-torkar monteras i ett tappvattensystem?

Alla vattenvärmda REJ Design-torkställningar kan monteras i både slutna värmesystem och tappvattensystem. Tillverkningsmaterialet är typgodkänd koppar. Se mer information om kopparn. Enligt del D1 i byggbestämmelsesamlingen får en handdukstork ha en effekt på högst 200 W per rum när den ansluts till tappvattnet. Alla REJ Design-torkar har en effekt som underskrider 200 W. Se också mer information om kopparns lämplighet för tappvattennätet på Cupori Oy:s webbplats www.cupori.com.


Är det möjligt att få torkställningar med specialmått?

Torkar med specialmått kan endast fås som vattenvärmda. De vattenvärmda torkmodellerna kan också tillverkas med olika anslutningsavstånd och med anslutning upptill, nertill eller på sidan. De torkmodeller som ingår i vårt sortiment kan i viss utsträckning modifieras eller så kan torken tillverkas helt skräddarsydd med vissa produktionsmässiga begränsningar. Vissa av produkterna i modellserierna Largo och Tango kan på beställning också fås som en lutande version, där torken lutar utåt från väggytan (ställningens övre del ligger längre ifrån väggen än den nedre delen).

Specialmodeller måste beställas skriftligen: bifoga en ritning eller skiss som visar åtminstone torkens bredd, höjd, antalet mellanrör, anslutningsavstånd och -riktning samt avstånd från väggytan. Ange även de tekniska uppgifterna för kopplingarna BT (3/4”) eller 10 mm (3/8”) eller 15 mm (1/2”) samt önskad ytbehandling (krom eller pulverlackering). Färgalternativen för målade produkter enligt RAL-färgkartan. Kontrollera tillgängligheten till specialfärg innan du beställer.

Ett undantag är att den enda modifikationen som kan göras på produkterna i Bamboo-produktfamiljen är att ändra en vattenvärmd eller elvärmd Bamboo Quartet-tork till rak modell, varvid torken ligger lika långt från väggen både upptill och nertill.

Då kommer anslutningskabeln för en elvärmd Bamboo Quartet ut bakom det övre högra/nedre vänstra fästbenet och on/off-brytaren är på samma sida av torken, i änden på det vågräta röret. Den raka modellen av Bamboo Quartet-torken kan endast fås med anslutning nertill.


Var är vatten- och elanslutningarna placerade?

I de vattenvärmda REJ Design-torkarna är det normala monteringssättet anslutning nertill, varvid vattnet går via de nedre kopplingarna. Modeller med anslutning nertill får aldrig vändas upp och ner eftersom avluftningsskruven då blir vid torkens nedre del. En tork som är försedd med en avluftningsskruv monteras alltid så att avluftningen sker via torkens övre del. Modeller med anslutningen upptill kan tillverkas på beställning. Rej Design Oy:s standardmodeller med anslutning upptill ansluts via det övre benet. Vi behov tillverkar vi även vattenvärmda torkställningar med anslutning till radiatorkoppel (R ¾” eller R ½”, anslutning till exempel i rörets ände). Modeller med anslutning från sidan är Largo BTH 60404, Largo BTH 80404, Largo BTH 120404, Smart BTM 660 och Smart BTU 602, 602S, 502, 402. De ovan nämnda Largo BTH-modellerna kan anslutas antingen på höger eller vänster sida (Largo-modeller med anslutning på sidan har två avluftningsskruvar).

Elvärmda torkar kan anslutas via vilket ben som helst, undantaget är endast modellen Bamboo Quartet, där elkabeln är antingen i det högra eller vänstra övre benet. Ange anslutningskabelns placering vid beställning av produkten. Se detaljerad information i katalogen eller i produktavsnittet på webbsidorna.


Kan man montera en elvärmd tork så att anslutningskabeln blir dold?

Alla REJ Designs elvärmda torkställningar levereras med stickkontaktanslutning, anslutningskabeln är 130 cm lång. På specialbeställning kan vi också tillverka torken med en 400 cm lång kabel med stickkontakt (fråga mer via vår kundtjänst). Alla dessa torkar kan även monteras som fast installation. För att ändra monteringssättet för en elvärmd tork till fast installation måste man ha yrkeskunskap i branschen. En fast installation får endast utföras av en ackrediterad elentreprenör. Vid fast installation rekommenderar vi att anslutningskabelns läge och genomföringens storlek iakttas redan vid planeringen.

Diametern på elvärmda torkars fästbrickor är 43 mm och anslutningskabelns tjocklek är 8 mm. Det enklaste sättet att utföra en fast installation är att göra en reservation redan i byggskedet: det lönar sig att dra ett elinstallationsrör (max 16 mm) avsett för en 8 mm elkabel till fäst-/anslutningspunkten för fästbrickan med ledning.


Är REJ Designs produkter typgodkända/CE-märkta?

Alla elvärmda REJ Design-torkar är CE-godkända och FI-certifierade. Skyddsklassen för elvärmda torkar är IP44 (striltäta). Myndigheterna räknar inte vattenvärmda torkelement till produkter som kräver typgodkännande (en vattenvärmd tork anses höra till vattenrörledningarna) och för tillfället finns det inte en harmoniserad europeisk produktstandard för vattenvärmda handdukstorkar, eller en ETA (europeisk teknisk bedömning), som skulle möjliggöra CE-märkning. Oberoende av tillverkare eller torkmodell, finns det alltså inte typgodkännande eller CE-märkning för vattenvärmda torkställningar.

Det att vattenvärmda torkställningar saknar typgodkännande eller CE-märkning beror alltså på myndigheternas linjedragning gällande vilka produkter som omfattas av godkännande och avsaknaden av europeisk harmoniserad produktstandard och ETA, inte på produkten eller tillverkaren själv. Alla REJ Design-torkställningar uppfyller bestämmelserna, de är fungerande och säkra att använda. Rej-Design Oy har en lång erfarenhet i branschen: vi har tillverkat högklassiga torkar i över 60 år och vi ger en deklaration även för vattenvärmda produkter.


Var är on/off-brytaren placerad på elvärmda torkar?

On/off-brytaren och anslutningskabeln är placerade i samma hörn av torkställningen. På modellerna Bamboo Quartet och Bamboo Duo 2 är brytaren i änden på det översta vågräta röret. På modellerna Tango och Largo är on/off-brytaren placerad i änden på det vertikala röret. Ange placeringen av anslutningskabeln när du beställer. Detta definierar samtidigt placeringen av on/off-brytaren.


Är REJ Designs torkar säkra att använda?

För Rej-Design Oy är det av yttersta vikt att produkterna är säkra och fungerande. FI-märket, som anger att produkterna är certifierade, garanterar att produkterna är säkra och lämpar sig för finländska förhållanden. Alla elvärmda torkar från REJ Design är FI-certifierade. Produkternas elsäkerhet testas i omfattande utsträckning och det finns ett separat testprotokoll för varje tork. Det oberoende provningsorganet SGS-FIMKO granskar regelbundet typgodkännandena och den testutrustning som används och övervakar att produkterna hopmonteras och testas enligt anvisningarna och standarderna. SGS-FIMKO:s produktcertifieringar finns till påseende på adressen www.fi.sgs.com/fi/home_fi_v2.htm?selen=27&.
Alla elvärmda torkställningar har skyddsklass II, SPLASH = striltät, IP44. REJ Designs elvärmda torkar värms upp med torra element (dubbelisolerade silikonmotstånd har installerats inuti rören), så torkarna innehåller ingen vätska.

Tillverkningsmaterialet för vattenvärmda torkställningar är högklassig, inhemsk, typgodkänd koppar och komponenterna är utförda av mässing i VVS-kvalitet. Vattenvärmda torkställningar provtrycks alltid före ytbehandling för att säkerställa att torkarna är täta. Vattenvärmda REJ Design-torkelement kan säkert monteras i antingen tappvatten- eller värmesystem. Läs mer om de undersökta egenskaperna hos kopparn.


Vilken är torkelementets yttemperatur?

Vattenvärmda torkar har en yttemperatur på cirka 55 °C (beroende på tappvatten- eller värmesystemets temperatur) och elvärmda cirka 45 -50°C. Yttemperaturen kan vara aningen högre eller lägre än detta beroende på var torken är placerad, rummet, ventilation och andra förhållanden i rummet. Temperaturen överskrider dock inte 65 °C.


Kan torken vara på kontinuerligt, förbrukar den mycket energi?

REJ Designs elvärmda torkställningar har en mycket låg energiförbrukning, endast 35–75 W beroende på modell, så speciellt i fuktiga utrymmen rekommenderar vi att torken är påslagen kontinuerligt. Torkarna tillverkas av koppar som leder värme utmärkt. Därför har torken en effektiv torkkapacitet samtidigt som motståndens effekt och därigenom elförbrukningen kan hållas på en låg nivå. Torken torkar ur extra fukt ur rumsluften och bidrar därigenom till att hålla konstruktionerna torra vilket för sin del förebygger uppkomsten av fukt- och mögelskador. Elvärmda torkar, med undantag för modellen Smart EM 660, är försedda med en on/off-brytare med signallampa. Om man vill kan man även stänga av torken.

Vattenvärmda torkar som anslutits till värmesystemet (radiatorrörsystemet) är varma när värmesystemet är igång. En tork som anslutits till tappvattensystemet är alltid varm. Obs! Enligt de finska byggbestämmelserna är det inte tillåtet att installera en reglerventil eller reglera temperaturen med en termostatventil för en tork som är ansluten till tappvattensystemet. Värmen till en vattenvärmd tork kommer från det varma tapp- eller radiatorrörsystemet, så användningen medför inga kostnader.


Räcker det med en handdukstork för att värma upp ett rum?

De elvärmda torkarna förbrukar ström endast ungefär lika mycket som en glödlampa, det vill säga cirka 35–75 W beroende på modell. Därför räcker det i regel inte med en elvärmd tork som enda uppvärmningsform, men den ger i alla fall skön tilläggsvärme och driver ut fukt ur rumsluften. I produktkatalogen finns riktgivande värden för värmeavgivningen för respektive ställning. Målade ställningar avger en del mer värme än förkromade, eftersom färgen släpper värme igenom lättare än krom. Av denna orsak har en målad tork en värmeavgivningseffekt som är cirka 1,5 gånger bättre än en förkromad.

Vattenvärmda torkar har en aningen större värmeavgivning än elvärmda beroende på det ingående vattnets temperatur, som i regel är cirka +55 °C. Det betyder att en vattenvärmd torkställning (beroende på storlek) räcker till för att ensam värma upp ett rum på cirka 2–5 m2.


REJ Designs torkar tillverkas av koppar, vilka fördelar ger det?

Tillverkningsmaterialet är högklassig koppar: ett hållbart, säkert och till 100 procent återvinningsbart ekologiskt material som konstaterats vara utmärkt och som man har långvariga brukserfarenheter av. Korrosionsbeständig koppar leder värme utmärkt, materialet är långvarigt och förändras inte med tiden. Livscykelkostnaderna för koppar är små. Koppar förebygger tillväxt av bakterier i vattenledningarna och avger inga smak- eller luktolägenheter. Läs mer.

http://www.cupori.com/om_oss/kort_om_koppar


Hur lång garantitid beviljas REJ Design-torkarna?

REJ Design-torkställningarna har en fem års garanti från leveransdagen under förutsättningar att de är korrekt installerade. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte fel och skador som beror på att produkten monterats, använts eller reparerats på fel sätt. Se detaljerade allmänna garantivillkor och -anvisningar för vattenvärmda eller elvärmda torkar i produktavsnittet eller på sidan Till proffs.


Hurdana tillbehör finns det till REJ Design-torkarna?

Med fungerande tilläggsutrustning kan man enkelt utöka torkens användningsmöjligheter.

När man vill torka till exempel sockor, skor och vantar är hängarna för skor/vantar (förkromat stål, 2 st./paket) en bra hjälp. Till torkarna BTH 35744/ EH 35744, BTH 35130/EH 35130, BTH 351310, BTH 50744/EH 50744, BTH 50514, 50655 och 50788, BTH 50130/EH 50130 och BTH 40807, BTH 40788 i REJ Design-kollektionen Tango finns det en förkromad tillbehörshylla, Pivo (beroende på torkens anslutningsavstånd/bredd Hyl 35, 40 eller 50), som kan användas för att till exempel förvara torra handdukar, hänga upp byglar, ha som extra torkställning eller torka känsligare textiler. Se detaljerad information i produktavsnittet Tilläggsutrustning.


Vilken utrustning levereras med torkelementet?

Med vattenvärmda torkar följer monteringsanvisning, bruks- och skötselanvisning samt tillbehörspåse med fästbrickor (om de inte redan är monterade på torken), avluftningsskruv, tätningar, fästskruvar samt nylonpluggar. De ventiler och kopplingar som behövs för monteringen ingår inte i leveransen. REJ Design-torkarna har dimensionerats enligt Oras monteringskopplingar (45 mm).

Med elvärmda torkar följer monteringsanvisning, bruks- och skötselanvisning samt tillbehörspåse med fästskruvar och nylonpluggar. Fästbrickorna sitter på torken. I påsen finns allt som behövs för att montera den elvärmda torken frånsett de nödvändiga verktygen. Elvärmda torkar levereras alltid som standard med en 1,3 m anslutningskabel. Funktionen hos REJ Designs elvärmda torkställningar baseras på torra element (dubbelisolerat silikonmotstånd har installerats inuti rören). Torkarna innehåller alltså ingen vätska och de är som sådana helt färdiga att användas.


Om en el- eller vattenvärmd torkställning inte är rak?

Lödningen vid hopmontering av torkarna görs i ställningar för att garantera att torkelementen hålls absolut raka. Vid lödning mjuknar kopparröret vilket lätt får det att böjas. Därför granskas torkställningarna efter ytbehandling i en upprätningsställning och rätas vid behov upp. En färdig tork, vars kvalitet har granskats och godkänts, förpackas omsorgsfullt och enskilt i en stabil papplåda med stödpapp. Stödpappen förhindrar ställningen från att röra sig under transport. Om lådan hanteras ovarsamt och tappas kan torken emellertid skadas. Produktförpackningarna är märkta med Fragile, som uppmanar till varsam hantering. Vid behov kan lindrig skevhet i torkstommen rätas upp för hand före montering.


Varför blir torken inte varm?

Kontrollera att det inte finns luft i en vattenvärmd handdukstork. För avluftningen behövs en vanlig radiatoravluftningsnyckel.

Det lönar sig också att kontrollera att kulventilerna på vattenkopplingarna inte är stängda. Om monteringsventilen är delvis tilltäppt eller förträngd kan vattenflödet försämras. Vattenkopplingarna ingår inte i leveranspaketet för torken, det vill säga de följer inte med torken. Vi rekommenderar Oras monteringskopplingar och vi kan på beställning leverera dem som tilläggsutrustning. Valet och monteringen av kopplingarna är på VVS-montörens ansvar. Vi rekommenderar också att man säkerställer att cirkulationspumpen i vattensystemet fungerar utan störningar.

En elvärmd tork bör bli varm på cirka tre minuter. Den slutliga temperaturen uppnår torken på cirka en halvtimme. Av elinstallationstekniska orsaker är det ena lodräta röret på stegformade torkar alltid aningen svalare (dock inte kallt) än det andra lodräta röret.


Hur rengörs handdukstorkarna utvändigt?

För regelbunden rengöring av torkställningens ytor används vatten och neutrala eller svagt basiska (pH 6–9) flytande rengöringsmedel (bland annat tvållösningar och de flesta handdiskmedel) enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Smuts, kalk och andra avlagringar är oftast lättast att ta bort med tvål och vatten. En elvärmd tork måste alltid stängas av innan den rengörs.

Rengörs torkställningen med en svamp eller mjuk köksduk fuktad i tvättmedelslösning, skölj med en svamp eller duk fuktad i ljummet vatten flera gånger och torka av ytorna. På förkromade och målade ytor får man inte använda skurmedel eller andra ämnen eller rengöringsredskap som slipar eller fräter, eller ämnen som innehåller lösningsmedel, syror eller ammoniak. Kromytan tål inte eller endast mycket dåligt fosforsyra och klorföreningar. Om en förkromad torkställning med tiden blir mörkare på vissa ställen, kan fläckarna tas bort till exempel med flytande silverrengöringsmedel. Obs! Efter rengöring måste man alltid torka av ytorna omsorgsfullt med en svamp fuktad i vatten och torka dem. Efter rengöring kan torkställningarna även behandlas med kromvax, enligt anvisningarna för vaxet. En vaxad yta avstöter vatten och smuts och underlättar samtidigt rengöringen av produkten.