Tietosuojaseloste

1.) Rekisterinpitäjän nimi

Rej-Design Oy
Yrittäjänkatu 13, 04440 Järvenpää
Y-tunnus: 1937374-7
Puhelin: +358 9 868 9390

2.) Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme (arkisin klo 8–16) p. +358 9 868 9390, sähköposti: mail(at)rejdesign.fi.

3.) Rekisterin nimi

Rej-Design Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

4.) Rekisterin peruste ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hallintaan, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan sekä verkkosivujen kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Lisäksi Rej-Design Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen (mm. tuotetakuuasiat) sekä henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyyn kassatoimintojen yhteydessä (laskutusasiakkaat).

5.) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden tai muiden sidosryhmien henkilökohtaisia tietoja, jos ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen yhteistyön kannalta. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Riippuen asiakastapahtumasta osa tiedoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia.

 • nimi
 •  yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, titteli/asema yrityksessä, y-tunnus)
 • ostohistoria (tuotetiedot, hinta)

Muut asiakkaan antamat lisätiedot;

 • tilaus- ja toimitushistoria
 • valittu maksutapa
 • mahdollinen asiakaskommunikaatio tai reklamaatiot
 • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
 • yritysasiakkaiden edustajien kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus, työkuva/titteli yrityksessä.
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivuilla.

6.) Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, suostumukseen tai muuhun yhteyteen kanssamme. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät palvelujamme. Seuraamme myös evästeitä, ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen. Tietoja voimme kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

7.) Tietojen luovutus

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoiminnan suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita alihankkijoillamme ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Hubspot
 • Google Analytics

8.) Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Koko henkilöstöllämme ja lukuumme toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, kuten freelancereilla ja alihankkijoilla, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja sidosryhmätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9.) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

10.) Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  Pyynnön esittäjän tulee varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

11.) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien tuotteitamme, tarjouksiamme tai tapahtumiamme.

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli haluat kieltää tällaisen toiminnan, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

12.) Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä esimerkiksi parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Tarkat evästekuvaukset ja evästeasetuksien muokkausnäkymän saat klikkaamalla sivun vasemman alalaidan kuvakkeesta.

14.) Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen.

Rej-Design Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

/ Viimeksi päivitetty. 19.10.2021