Kuivaimet korjauskohteissa

23.4.2019

Vuodenvaihteessa 2018 voimaan astuneet uudet rakentamismääräykset ovat jonkun verran aiheuttaneet ammattilaistenkin keskuudessa epätietoisuutta liittyen käyttövesikuivainten asennuksiin korjauskohteissa. Huom. rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan asetuksen mukaan korjaus- ja linjasaneerauskohteisiin saa edelleen asentaa käyttövesikuivaimia: lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitetyt lämmönluovuttimet (esim. pyyhekuivaimet) voidaan rakennusta korjattaessa uusia. Kuten aiemminkin, käyttöveteen liitettyjen lämmönluovutuslaitteiden yhteenlaskettu teho ei saa ylittää 200W per huonetila. Lämmintä käyttövettä ei saa käyttää lattialämmitykseen.

Kaikkien REJ Design -kuivainten teho on alle 200W. Kaikki vesitoimiset REJ Design – kuivaustelineet soveltuvat asennettaviksi sekä suljettuun lämmitysjärjestelmään, omaan kiertojärjestelmään että käyttövesijärjestelmään, valmistusmateriaali on tyyppihyväksytty kupari. Ks. lisätietoja kuparista ja kuparin soveltuvuudesta käyttövesiverkkoon Cupori Oy:n verkkosivuilta www.cupori.com. Uudisrakennuskohteissa voidaan käyttää sähkötoimisia kuivaimia tai vesitoimisia kuivaimia, jotka liitetään lämmitysjärjestelmään tai omaan kiertojärjestelmään. Korjaus- ja muutostyössä voidaan käyttää sähkötoimisia tai vesitoimisia kuivaimia kuten edellä.